test sample

test sample
bandinys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nedidelė medžiagos arba gaminio dalis, kartais visas gaminys, paruoštas tyrimui fizikiniais arba jiems artimais techniniais metodais (išskyrus metodus, kuriais nustatoma medžiagų sudėtis – tam naudojamas mėginys). Bandiniai imami, atrenkami, laikomi ir, jei reikia, apdorojami laikantis standartų reikalavimų. atitikmenys: angl. test piece; test sample; test specimen; test-piece increment vok. Mess-Einzelprobe, f; Prüfungsmuster, m; Versuchsmuster, m rus. образец для испытаний, m; опытный образец, m pranc. échantillon pour essais, m; pièce d’essai, f; prélèvement pour essai, m; éprouvette, f

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • test sample — bandinys statusas T sritis chemija apibrėžtis Tiriamosios visumos dalis (ėminys), paimta tiriamojo objekto fizikinėms ar techninėms savybėms nustatyti. atitikmenys: angl. sample; specimen; test portion; test sample rus. образец …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • test sample — bandinys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Produkcijos bandymo metodiką atitinkantis objektas. atitikmenys: angl. test piece; test sample; test specimen; test piece increment vok. Mess Einzelprobe, f; Prüfungsmuster, m;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • test sample — bandinys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikro pavidalo ruošinys fizikiniams bei mechaniniams tyrimams. atitikmenys: angl. test piece; test sample; test specimen; test piece increment vok. Mess Einzelprobe, f;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • test sample — bandinys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tiesiogiai bandomas produktas arba jo dalis. atitikmenys: angl. test piece; test sample; test specimen; test piece increment vok. Mess Einzelprobe, f; Prüfungsmuster, m;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • test sample — bandinys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ėminio dalis, paruošta taip, kad atitiktų tiriamosios ar analizuojamosios medžiagos cheminę sudėtį. atitikmenys: angl. test piece; test sample; test specimen; test piece… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • test sample — mėginys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nevienetinės produkcijos kiekis, paimtas iš kontroliuojamosios visumos. atitikmenys: angl. sample; test sample vok. Prüfling, m; Probe, f; Stichprobe, f rus. исследуемая проба,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • test sample — mėginys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ėminys arba jo dalis, paruošta arba iš karto tinkanti tirti (bio)cheminiais, fizikiniais cheminiais, mikrobiologiniais, jusliniais ir kitokiais būdais. atitikmenys: angl. sample; …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • test sample — mėginys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ėminys arba jo dalis, reikalinga tyrimui, bandymui arba analizei. atitikmenys: angl. sample; test sample vok. Prüfling, m; Probe, f; Stichprobe, f rus. исследуемая проба, f;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • test sample — tiriamasis ėminys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ėminys, paruoštas arba iš karto tinkantis tirti. atitikmenys: angl. analysis sample; test sample vok. Prüfkörper, m; Probestab, m; Versuchsmuster, n rus. испытуемая… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • test sample — mėginys statusas T sritis chemija apibrėžtis Ėminys ar jo dalis, paruošta arba iš karto tinkanti tirti cheminiais, fizikocheminiais, biocheminiais, biologiniais, mikrobiologiniais, jusliniais ir pan. būdais. atitikmenys: angl. sample; test sample …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”